GARTECH

قفس مرغ تخمگذار
قفس پولت
قفس مرغ گوشتی
قفس مرغ مادر
سیستم تهویه

GARTECH در شهر صنعتی و بزرگ پونه در هند واقع شده است. شرکت GARTECH دارای تیم با تجربه و منتخب از متخصصان و تکنسین های صنعت مرغداری اتوماتیک است که به نیازهای مرغدارانی که به دنبال فن آوری به روز و پیشرفته هستند،می پردازد.
هدف GARTECH ارتقاء مداوم تکنیک و تجهیزات مورد استفاده مرغداران به منظور کمک برای رسیدن به بیشترین بهره وری می باشد.

قفس های تمام اتوماتیک برای مرغ تخمگذار،گوشتی،اجداد،پولت و جوجه ها در هر دو نوع ( A' type ( California و H' type battery (باتری) طراحی شده است.

iiiiii

iiiiiii

هه

             معرفی شرکت GARTECH

iiiiii

iiiiiii

           قفس تمام اتوماتیک مرغ مادر

iiiiii

iiiiiii

         قفس تمام اتوماتیک مرغ تخمگذار

iiiiii

iiiiiii

          قفس تمام اتوماتیک مرغ گوشتی

iiiiii

iiiiiii

               قفس تمام اتوماتیک پولت